Giá sắt vụn ve chai

25/03/2018 Admin 0

Cùng với sự phát triển của công nghiệp thì những đồ phế liệu như sắt vụn ve chai cũng ngày một nhiều hơn. Mặc dù […]

Giá đồng sắt vụn

17/03/2018 Admin 0

Mỗi đơn vị thu mua phế liệu sẽ quy định giá đồng sắt vụn khác nhau và có thể không được thống nhất mà tùy […]