Giá đồng sắt vụn

17/03/2018 Admin 0

Mỗi đơn vị thu mua phế liệu sẽ quy định giá đồng sắt vụn khác nhau và có thể không được thống nhất mà tùy […]

Thu mua thùng phi nhựa cũ

08/01/2018 Admin 0

Trong các nhà máy sản xuất  một số nguyên liệu, hóa chất, dầu thường được đựng trong những thùng phi bằng nhựa hoặc bằng sắt […]